Jak opodatkować dochód akcjonariusza.

Źródło: Rzeczpospolita, 12-08-2010 r.

Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej będący osobami fizycznymi osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i muszą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lipca 2010 r. (ILPB1/415-439/ 10-2/IM).

Wróć do listy