Posiadacz akcji nie płaci w trakcie roku zaliczek na PIT.

Źródło: Rzeczpospolita, 06-10-2011 r.

Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskuje przychód dopiero z chwilą podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Tak orzekł WSA w Krakowie 15 września 2011 (I SA/Kr 983/11).

Wyjaśnił, że wcześniej podatnik posiadający akcje nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie można bowiem określić wysokości ewentualnego dochodu ani tego, czy rzeczywiście zostanie on wypłacony.

Wróć do listy