Podatek odliczymy też z dokumentów elektronicznych.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-08-2010 r. Faktury wysyłane faksem lub e-mailem, a następnie wydrukowane przez odbiorcę, stanowią podstawę do odliczenia VAT . Wynika tak z wyroku NSA z 20 maja 2010 r. (I FSK 1444/09).

Więcej

Były wspólnik dzięki wznowieniu postępowania odzyska nadpłatę VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 05-08-2010 r. Osoby, którym odmówiono zwrotu nadpłaty VAT po rozwiązaniu spółki, odzyskają podatek. W tym celu będą mogły składać wnioski o wznowienie postępowania. Rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, ureguluje tryb złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty po rozwiązaniu spółki cywilnej, co nakazał Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 10 marca 2009 r., sygn. akt ...

Więcej