Wymiana udziałów bez PIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 13-07-2011 r. Osoba fizyczna, która wnosi udziały w spółce z jednego kraju UE w zamian za udziały w innej unijnej spółce, nie musi płacić PIT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przepisy dotyczące opodatkowania wymiany udziałów określone w art. 8 ust. 1 dyrektywy 90/434/EWG powinny być implementowane nie tylko do ustawy o CIT (co Polska uczyniła), ale również do ustawy o PIT. Przepis ...

Więcej

Zmiana w podatku dochodowym – stypendia.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000067, 07-12-2010 r. W dniu 25 listopada 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478). W dotychczasowym stanie prawnym ze zwolnienia od podatku, o którym mowa ...

Więcej