Nie prowadzisz ewidencji, urząd oszacuje podatek.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-08-2010 r. Jeśli fiskus przyłapie przedsiębiorcę na ukrywaniu obrotów, sam je obliczy. Przepisy wspólnotowe tego nie zakazują. To konkluzja wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1293/ 09, 1297/09). Jest on przestrogą dla tych podatników, którzy nie przywiązują wagi do wykazywania wszystkich transakcji w firmowych dokumentach.

Więcej

Wydatki na przejęcie firmowe powinny być kosztem podatkowym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20-08-2010 r. Według fiskusa wydatki poniesione przez spółki przejmowane w procesie łączenia spółek nie stanowią kosztów podatkowych jej następcy prawnego. W trakcie procesu łączenia spółek spółka przejmująca jak i spółki przejmowane ponoszą różne wydatki związane z jego przeprowadzeniem. Są to takie wydatki, jak np. koszty doradztwa ekonomicznego i prawnego, koszty spotkań biznesowych przedstawicieli spółek, opłaty notarialne, ...

Więcej

Fiskus może odmówić, ale powinien zrobić to zgodnie z prawem.

Źródło: Rzeczpospolita, 05-08-2010 r. Elementy merytoryczne uznające zasadność bądź bezzasadność wniosku strony mogą się znaleźć jedynie w decyzji rozstrzygającej sprawę, a nie w postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania.Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 15 lipca 2010 r., I SA/Łd 376/10 .

Więcej

Zapłacony VAT się przedawnia.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-06-2010 r. Po pięciu latach nie można wydać decyzji o wysokości podatku, nawet gdyby miała go obniżyć. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 28 czerwca w składzie siedmiu sędziów (sygn. I FPS 5/09).

Więcej