Lokata na książeczce pozbawi ulgi mieszkaniowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29-12-2010 r. Podatnik straci ulgę mieszkaniową, gdy środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości ulokuje na książeczce oszczędnościowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomniał, że ulga mieszkaniowa przy odziedziczonej lub darowanej nieruchomości polega na zwolnieniu z podatku spadkobiercy, jeśli ten będzie mieszkał w niej przez 5 lat. Ustawodawca określił dwa warunki, które należy spełnić łącznie, aby podatnik, ...

Więcej

Montaż bramy bez ulg mieszkaniowej.

Dziennik Gazeta Prawna, 15-09-2010 r. Zwolnienie w ramach ulgi mieszkaniowej przysługuje, jeśli podatnik w ciągu dwóch lat przeznaczył środki np. na budowę domu. Ulga nie obejmuje ogrodzenia. Sąd orzekał w sprawie starej ulgi mieszkaniowej (obowiązującej w przepisach do 31 grudnia 2006 r.). Podatnicy, którzy nabyli mieszkanie do końca 2006 r., mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli uzyskali przychód ze sprzedaży nieruchomości ...

Więcej

Opiekun bez ulgi podatkowej na pełnoletnie dziecko.

Źródło: Gazeta Prawna, 20-07-2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, kto i jak może skorzystać z ulgi prorodzinnej. W analizowanym przypadku w 1976 roku podatniczka została ustanowiona przez sąd opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej, pełnoletniej siostry. Podatniczka otrzymuje rentę rodzinną na siostrę po zmarłym ojcu oraz dodatek pielęgnacyjny i rentę socjalną. Według bydgoskiej izby, niezależnie od poziomu rozwoju osoby ubezwłasnowolnionej, ...

Więcej