Kiedy zaliczka na PIT od służbowego stroju.

Źródło: Rzeczpospolita, 16-08-2010 r. Wielu pracodawców wymaga od pracowników odpowiedniej prezencji i ma ściśle określone wymogi co do stroju, jaki powinni nosić w pracy. Niekiedy ubiór służbowy jest wręcz konieczny ze względu na charakter wykonywanej pracy. Dlatego przypadki, gdy firma funduje pracownikom odzież służbową, nie należą do rzadkości. Czy uzyskują oni w związku z tym przychód z nieodpłatnych świadczeń? Po uchwale ...

Więcej