Paliwo do samochodów nabytych przed dniem 1 stycznia 2011 r.?

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000079, 28-02-2011 r. Taki wniosek ponoć wynika z treści art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., która nowelizuje ustawę o podatku od towarów i usług. Jest to przepis przejściowy obowiązujący tylko dwa lata, który odwołuje się do pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 1 tej ustawy (również o charakterze przejściowym), a tam są wymienione m.in. samochody osobowe nabywane w okresie ...

Więcej

Skutki przejęcia własnego długu.

Źródło: Rzeczpospolita, 15-07-2010 r. Wygaśnięcie z mocy prawa zobowiązań spółki przejmującej wobec spółki przejmowanej, które następuje w chwili przejęcia, nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego CIT – uznała Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 16 czerwca 2010 r. (ITPB3/423-126/10/MT).

Więcej