Od przekształcenia spółki trzeba zapłacić daninę.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-09-2010 Niepodzielony zysk jest przychodem wspólników przy zmianie spółki kapitałowej w osobową, nawet gdy powstał przed 1 stycznia 2009 r. Mówi o tym wyrok WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 45/10).

Więcej

Zwolniony z podatku jest tylko wkład gotówkowy.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-07-2010 r. Przychodem ze zwrotu rekompensaty za pozostawiony w spółce jawnej majątek trwały, powstały i nabyty w wyniku działalności spółki, trzeba podzielić się z fiskusem . Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 16 lutego 2010 r. (I SA/Wr 1798/09).

Więcej

Gdy dłużnik upadnie, nie odzyskasz podatku zapłaconego do budżetu.

Źródło: Rzeczpospolita, 28-06-2010 r. Upadłość kontrahenta uniemożliwia skorzystanie z ulgi w VAT na złe długi. Przeszkodą w skorzystaniu z ulgi na złe długi jest pozostawanie podatnika, będącego dłużnikiem, w upadłości lub likwidacji.

Więcej