Wykup od akcjonariusza akcji własnych w celu ich umorzenia.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000063, 08-11-2010 r. Czy zapłacone prowizje i odsetki od kredytów na wykup od akcjonariusza akcji własnych w celu ich umorzenia, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów? – dotyczy CIT. Spółka zaciągając kredyt, który posłużyć ma wykupieniu od akcjonariusza akcji własnych w celu ich umorzenia, ponosi związane z nim określone koszty. Czy zapłacone prowizje i odsetki od takiego kredytu stanowią ...

Więcej

Wspólnicy rozwiązanej spółki dostaną podatek od towarów i usług.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 06-09-2010 r. Byli wspólnicy spółek osobowych będą mogli odzyskać nadpłatę podatku, gdy w ciągu trzech miesięcy złożą wniosek o wznowienie postępowania. Po rozwiązaniu spółki osobowej może okazać się, że fiskus powinien byłym wspólnikom zwrócić jeszcze nadpłatę podatku. Pojawia się problem, komu należy zwrócić podatek, skoro spółki już nie ma. Rozwiązaniem tego problemu zajmował się m.in. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt ...

Więcej

Przy umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia nie ma kosztów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12-08-2010 r. Przy umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia nie powstanie przychód. W związku z tym wydatki na nabycie takich udziałów nie będą mogły być kosztem uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego ...

Więcej

Prezes z zagranicy przyjedzie na koszt spółki.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-07-2010 r. Wydatki na sfinansowanie pobytu w Polsce członków zarządu spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej