Przedsiębiorca musi mieć rachunek inwestycyjny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17-02-2011 r. Przedsiębiorca, który zakupił papiery wartościowe, musi posiadać firmowy rachunek inwestycyjny, aby zyski z inwestycji zaliczyć do działalności gospodarczej. Dużym problemem dla osób prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie lokujących wolne środki pieniężne np. w papiery wartościowe czy instrumenty pochodne (w tym walutowe) jest rozliczenie przychodów z takich inwestycji w ramach działalności gospodarczej. ...

Więcej