Odliczenie podatku VAT od faktur wystawionych przed rejestracją.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000167, 05-11-2012 r. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. ...

Więcej

Opodatkowanie dodatków do książek i czasopism.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000074 – 24-01-2011 r. Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r., do których zalicza się m. in. książki i czasopisma specjalistyczne, stawka podatku wynosi 5%. Podatnicy, którzy do tych towarów dołączają różne dodatki, powinni do każdej takiej dostawy zastosować właściwą stawkę opodatkowania. Opodatkowanie dodatków dołączanych ...

Więcej

Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000065, 22-11-2010 r. Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem przekształcania, wystawionych przed dniem przekształcenia? Aby określić, czy spółka przekształcana ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem ...

Więcej

Sukcesja podatkowa nie obejmuje aportu przedsiębiorstwa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-08-2010 r. Sukcesja podatkowa polega na przejściu praw i obowiązków na następcę prawnego lub podmiot przekształcony. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wiąże sukcesję podatkową z łączeniem się przedsiębiorstw, przejęciem, przekształceniem oraz podziałem przez wydzielenie. Oznacza to, że wniesienie przez spółkę aportu w postaci przedsiębiorstwa nie mieści się w żadnym ...

Więcej