Jak powinna być rozliczana wypłacana przez dostawcę premia roczna?

Źródło: Rzeczpospolita, 24-09-2010 r. Stan faktyczny: We wniosku o interpretację spółka pytała, czy wypłata premii rocznej przez dostawcę podlega VAT. Jej zdaniem premia nie jest objęta tym podatkiem i powinna być rozliczana na podstawie noty księgowej. Organ podatkowy był przeciwnego zdania. Sąd orzekł: Wypłata przez dostawcę premii rocznej w związku ze sprzedażą detaliczną nie jest opodatkowana VAT. Powinna więc być rozliczana na podstawie noty ...

Więcej