Zły dług objęty ulgą można sprzedać.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-11-2010 r. Warunek, że wierzytelność, w stosunku do której można skorzystać z ulgi w VAT, nie może być uregulowana ani zbyta, dotyczy tylko momentu do dnia korekty podatku należnego. Po tej dacie wierzytelność może być sprzedana innej osobie, co nie powoduje po stronie zbywcy obowiązku ponownej korekty kwoty podatku należnego. Tak orzekł WSA w Warszawie 3 listopada 2010 r. (III SA/Wa 444/10).

Więcej

Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000065, 22-11-2010 r. Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem przekształcania, wystawionych przed dniem przekształcenia? Aby określić, czy spółka przekształcana ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem ...

Więcej

Czy trzeba zachować ciągłość numeracji kolejnych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 września 2010 r. (sygn. III SA/Wa 514/10). Stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność w dużej części zwolnioną z VAT. Wszystkie dokumenty, w tym faktury, wystawia przy użyciu programu, który rejestruje je automatycznie, w sposób chronologiczny, unikatowy i ciągły, według jednej sekwencji. W konsekwencji następujące po sobie faktury nie zawsze będą ...

Więcej

Najem można rozliczać skalą lub ryczałtem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-10-2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, jak należy rozliczać przychody z najmu. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik prowadzi działalność, w ramach której prowadzony jest m.in. najem lokali. Dochody opodatkowane są według stawki liniowej – 19-proc. Wobec faktu, że podatnik jest na emeryturze, zamierza zakończyć prowadzenie działalności. Podatnik jest właścicielem dwóch nieruchomości, z których znaczną ...

Więcej

Jaka stawka VAT w 2011 roku?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000058, 04-10-2010 r. Jaka stawka VAT dla czynności opodatkowanej wykonanej od dnia 1 stycznia 2011 r., na którą wpłacono zaliczkę w bieżącym roku? – dotyczy VAT. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r., która zgodnie z założeniami ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., w okresie do dnia 31 grudnia ...

Więcej

Prawo bilansowe nie decyduje o tym, kiedy potrącamy koszt.

Źródło: Rzeczpospolita, 17-08-2010 r. Dla potrącenia wydatku w kosztach nie ma znaczenia, czy od strony rachunkowej został on prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych. Ważna jest tylko data, na jaką go zapisano. Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych ważny może okazać się wyrok NSA z 18 maja 2010 r. (II FSK 942/09), w którym sąd zanalizował relację między definicją dnia poniesienia kosztu z art. 15 ust. 4e ustawy ...

Więcej