Pracownik ma prawo do odpoczynku po podróży służbowej.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-09-2010 r. Zdaniem Sądu Najwyższego za nadgodziny spędzone w drodze z delegacji podwładny powinien otrzymać wolne albo dodatkowe wynagrodzenie. Inne zdanie w tej sprawie mają urzędnicy. Po powrocie z delegacji pracownikowi przysługuje co najmniej osiem godzin tzw. odpoczynku nocnego. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień ...

Więcej

Dłuższe oddelegowanie za granicę.

Źródło: Rzeczpospolita, 13-07-2010 r. Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w Polsce, nie może wysłać na korzystnych zasadach pracowników za granicę. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 r. (sygn. I UK 1/10), który zajął się sprawą spółki Numen Group (obecnie w likwidacji). Jej pracownik zwrócił się do ZUS o przyznanie świadczenia, a ten zakwestionował cały okres ubezpieczenia w czasie zatrudnienia.

Więcej

Kiedy dieta będzie kosztem kierowcy.

Źródło: Rzeczpospolita, 13-07-2010 r. Jeśli podróże zagraniczne wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, to w koszty można zaliczyć diety, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2010 r. (nr ITPB1/415-494/10/AK).

Więcej