Korekta podatku w związku z nieściągalnymi wierzytelnościami.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000069, 20-12-2010 r. Podatnik ma prawo skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, gdy spełnione są łącznie warunki określone w art. 89 a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednym z warunków dokonania korekty jest dokonanie dostawy towaru lub świadczenie usług na rzecz podatnika, ...

Więcej

Wspólnik odpowie tylko za zaległości z okresu, gdy był w spółce

Źródło: Rzeczpospolita, 31-08-2010 r. Jeśli w dacie wydania decyzji wspólnik spółki jawnej już nim nie jest, nie zawsze można wydać decyzję o jego odpowiedzialności jako osoby trzeciej. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 11 sierpnia 2010 r., I SA/Bk 132/10

Więcej

Wydanych nagród nie trzeba rejestrować w kasie fiskalnej.

Źródło: Rzeczpospolita, 19-07-2010 r. Przekazanie nagród w ramach programu lojalnościowego nie jest sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym nie musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących. Tak orzekł WSA w Poznaniu 17 czerwca 2010 r. (I SA/ Po 288/10).

Więcej