Co warunkuje uznanie danej usługi za usługę stanowiącą świadczenie opieki medycznej?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000070, 27-12-2010 r. Wyrok TSUE z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie C 156/09 (VTSI Transplantation Service International AG), czyli co warunkuje uznanie danej usługi za usługę stanowiącą świadczenie opieki medycznej. W przedmiotowej sprawie Trybunał dążył do ustalenia, czy oddzielanie komórek chrząstek stawowych z materiału chrząstkowego pobranego od człowieka i późniejsze ich pomnażanie stanowi ...

Więcej

Czy można odliczyć faktury za ciastka i kawę?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 09-11-2010 r. Wydatki poniesione na artykuły spożywcze zużyte jako poczęstunek dla kontrahentów można przypisać do ogólnych kosztów związanych z działalnością opodatkowaną. Artykuły spożywcze, takie jak kawa, herbata, soki, ciastka, zużywane podczas spotkań z kontrahentami podatnicy kupują na faktury VAT, które są potem podstawą odliczenia podatku. Organy podatkowe w swoich interpretacjach konsekwentnie odmawiają prawa do odliczenia VAT ...

Więcej

Zarobek dziecka z reklamy w PIT rodzica.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31-08-2010 r. Wynagrodzenia za udostępnienie wizerunku małoletniego dziecka w reklamie nie jest dochodem z pracy. Zarobek dziecka rodzic musi wykazać w swoim PIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, czy dochód ze sprzedaży wizerunku małoletniej córki dla celów reklamy jest dochodem z pracy dziecka, czy też dochodem z praw autorskich. Według bydgoskiej izby wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest ...

Więcej

Cesja książeczki mieszkaniowej bez podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 23-08-2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie skutki podatkowe ma nieodpłatne przekazanie w formie cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. W analizowanej przez izbę sprawie 1 kwietnia 2010 r. została zawarta nieodpłatna umowa cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej pomiędzy podatniczką a jej ojcem. Poza zawartą umową cesji nie spisywano innych dokumentów, np. aktu notarialnego, umowy darowizny ...

Więcej

Zwrot za okulary korekcyjne zwolniony jest z podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-08-2010 r. Zwrot wydatków za okulary, które nie mają cech korygujących, otrzymany od pracodawcy stanowi przychód pracownika. Pracownicy, którzy muszą nosić okulary w pracy, mogą liczyć na zwrot wydatków poniesionych na ich zakup. Trzeba jednak uważać ubiegając się o takie dofinansowanie od pracodawcy. Czasem jego wartość będzie przychodem, który należy opodatkować i wykazać w rocznym PIT. Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy ...

Więcej

Brak wymaganych dokumentów nie wyklucza zerowej stawki.

Źródło: Rzeczpospolita, 09-08-2010 r. Jeśli spełniony jest wymóg dostarczenia towaru z terytorium jednego na terytorium innego państwa członkowskiego, mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru. Gdy fakt ten jest bezsporny, a nie zostaną spełnione warunki formalne, nie można odmówić podatnikowi prawa do zerowej stawki, bo byłoby to sprzeczne z zasadą neutralności VAT. Tak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z 15 lipca 2010 r. ...

Więcej

Wydatki na lunch w restauracji nie będą kosztem podatkowym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 06-08-2010 r. Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów w siedzibie firmy będą kosztem podatkowym. Z kolei wydatki na lunch w restauracji takim kosztem już nie będą. Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, które wydatki na poczęstunek dla kontrahentów firmy będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W analizowanej przez izbę sprawie spółka ponosi wydatki zarówno na poczęstunek oferowany w siedzibie ...

Więcej

Sklepy internetowe zwracają cło i VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 06-08-2010 r. Zwrot należności celno-przywozowych za towary sprowadzane spoza Unii podlega opodatkowaniu PIT. Produkty kupowane w internecie pochodzące spoza Unii są dużo tańsze, ponieważ do ich ceny nie zostały doliczone cło i VAT. Inaczej jest przy odbiorze paczki. Wtedy bowiem okazuje się, że aby przesyłkę odebrać, podatki zapłacić trzeba. Niektórzy sprzedający obiecują zwrot zapłaconego podatku. Zdaniem ekspertów praktyka ta nie jest ...

Więcej