Demontaż nakładów inwestycyjnych nie jest konieczny.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-07-2011 r. Opuszczając wynajmowaną nieruchomość przed zakończeniem umowy, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, pod warunkiem że nie zamyka firmy. Spółka wystąpiła do ministra finansów o interpretację w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka wynajmowała ...

Więcej

Odsetki odliczamy dopiero po zapłacie.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r. Autor: Łukasz Pikus   Przedsiębiorca nie może zaliczyć odsetek do kosztów w roku, w którym te odsetki zostały naliczone. Decyduje moment zapłaty. Tak orzekł WSA w Łodzi 7 maja 2010 r. (I SA/Łd 194/10). WSA stwierdził jednak, że skoro bezsporny jest fakt zapłacenia odsetek w 2005 r., to przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że należy je zaliczyć do kosztów ...

Więcej