Przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-07-2011 r. Przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca, jako wynagrodzenie za zbycie udziałów w celu ich umorzenia, nie powoduje powstania przychodu u spółki. Wypłacając wspólnikowi wynagrodzenie poprzez świadczenie w naturze, spółka nie otrzymuje bowiem w zamian żadnego ekwiwalentu majątkowego. Tak orzekł WSA w Poznaniu 9 czerwca 2011 (I SA/Po 220/11). We wniosku o interpretację przepisów podatkowych spółka ...

Więcej

Majątek likwidacyjny nie podlega VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 16-11-2010 r. Przekazanie nieruchomości po rozwiązaniu spółki z o.o. nie jest opodatkowaną dostawą ani świadczeniem usługi. Tak orzekł WSA w Krakowie 21 października 2010 r. (I SA/Kr 1379/10).

Więcej

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000059, 11-10- 2010 r. Kluczowe w przedmiocie określenia sposobu opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości jest rozstrzygnięcie, czy ta czynność stanowi dostawę towarów, czy świadczenie usług. Obecnie żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do fizycznie określonej części rzeczy. Istotą bowiem współwłasności jest niepodzielność prawa własności do rzeczy. Rozporządzenie udziałem ...

Więcej