Trudno wyliczyć przychód z pakietów medycznych.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r.   Pracownik, któremu firma wykupiła dostęp do opieki lekarskiej, uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Trzeba go opodatkować. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10). Zdaniem Sądu pierwszej instancji, stanowisko organów podatkowych jest nieuprawnione w świetle art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Przepis ten wymaga, w odniesieniu do nieodpłatnych świadczeń, aby zostały ...

Więcej