Przeznaczenie pojazdu na dzierżawę nie pozbawia prawa do pełnego odliczenia.

Źródło: Rzeczpospolita, 15-06-2012 r. Nie będzie obowiązku korekty, jeżeli firma najpierw odzyska cały VAT w związku z zakupem pojazdu w celu odsprzedaży, a następnie, zamiast sprzedać, będzie go wydzierżawiać co najmniej przez sześć miesięcy. Tak stwierdziła Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 8 maja 2012 r. (IPTP-P2/443-117/12-4/JN).

Więcej

Niezbędne wydatki zmniejszą przychód.

Żródło: Rzeczpospolita, 08-11-2011 r. Wszystkie obowiązkowe opłaty związane z leasingiem można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych.Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II FSK 837/10) w sprawie podatnika, któremu fiskus zarzucił błędne rozliczenie kosztów uzyskania przychodów.Problemy zaczęły się po kontroli rozliczenia podatkowego za 2006 r. Fiskus uznał, że przedsiębiorca nierzetelnie zadeklarował podstawę opodatkowania i w konsekwencji ...

Więcej

Faktury za raty leasingowe na przełomie roku.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000075, 31-01-2011 r. Faktura za ratę leasingową dotycząca okresu przełomu roku powinna być fakturą „łamaną”. Zgodnie z art. 41 ust 14c ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną: w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części ...

Więcej

Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000064, 15-11-2010 r. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 listopada 2010 r. (sygn. akt: I FPS 3/10) w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do podstawy opodatkowania przedmiotu leasingu. W dniu 8 listopada 2010 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 3/10) w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do podstawy opodatkowania przedmiotu leasingu. Sąd rozważał, ...

Więcej

Przy leasingu szybciej zaliczysz wartość pojazdu do kosztów.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-09-2010 r. Aby umowa leasingu samochodu odniosła pożądane skutki podatkowe, nie wystarczy, że nosi taką nazwę. Musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla leasingu w ustawach podatkowych. Zgodnie z ustawową definicją (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT) przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym a także każdą inną, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, ...

Więcej

Rozliczenie leasingu nadal z wątpliwościami.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-09-2010 r. Po niedawnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym zasad rozliczenia wstępnej opłaty leasingowej wydawać by się mogło, że podatkowe skutki leasingu nie powinny już budzić większych kontrowersji. Niestety, tak nie jest. Przypomnijmy, że w wyroku z 23 marca 2010 r. (II FSK 1733/08) NSA przesądził ostatecznie, że leasingowa opłata wstępna bez względu na sposób księgowania kosztów (memoriałowo, ...

Więcej

Ograniczenie odliczenia VAT od aut osobowych jest zgodne z unijną dyrektywą.

Źródło: Rzeczpospolita, 19-07-2010 r. Możliwość odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingu samochodu osobowego wynikająca z nowej ustawy o VAT jest korzystna dla podatników, dlatego zmiany przepisów w tym zakresie wprowadzone po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie naruszają regulacji wspólnotowych. Tak orzekł WSA w Łodzi 9 maja 2010 r. (I SA/Łd 162/10).

Więcej