Składki ZUS od karnetów sportowych dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-03-2016 r. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskane przez pracownika stanowią podstawę naliczania składek np. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

Więcej

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 10-03-2016 r. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe. Przedmiot aportu musi spełniać następujące warunki: jest zbywalny, przedstawia wartość ekonomiczną, może być ujęty w bilansie jako aktywo Wkładem ...

Więcej

Zawieszenie działalności a poniesione wydatki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-03-2016 r. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ...

Więcej

Czy poczęstunek dla kontrahenta stanowić koszty?

Żródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 22-02-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) uznał, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche, ...

Więcej

Jak spółka rozliczy wypłaconą dywidendę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-01-2011 r. Spółki kapitałowe wypłacające dywidendy muszą wypełnić deklaracje, które przesyłają udziałowcom oraz organowi podatkowemu. Przychody z dywidend są opodatkowane w sposób ryczałtowy. Oznacza to, że spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem podatku, a odbiorca dywidendy otrzymuje należność pomniejszoną o należny 19-proc. podatek. Płatnik w terminie wypłaty należności pobiera podatek, a następnie w terminie ...

Więcej

Okres przejściowy na książki – zakres stosowania stawki 0%.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000073, 17-01-2010 r. Od dnia 1 stycznia 2011 r., na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, stawka podatku dla książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) wynosi 5%. Dodatkowo, z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. wprowadzające (m. in.) regulacje dotyczące stosowania w okresie przejściowym stawek […]

Więcej

Przy leasingu szybciej zaliczysz wartość pojazdu do kosztów.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-09-2010 r. Aby umowa leasingu samochodu odniosła pożądane skutki podatkowe, nie wystarczy, że nosi taką nazwę. Musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla leasingu w ustawach podatkowych. Zgodnie z ustawową definicją (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT) przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym a także każdą inną, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, ...

Więcej

Odsetki są opodatkowane w jednym kraju.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24-08-2010 r. Odsetki od obligacji wypłacane na rzecz niemieckiej instytucji kredytowej należy opodatkować w państwie, w którym odbiorca odsetek ma siedzibę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że do odsetek od obligacji wypłacanych podmiotowi niemieckiemu należy stosować przepisy polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90). Zgodnie z art. 11 ...

Więcej

Auto w częściach to też wyrób.

Źródło: Rzeczpospolita, 06-08-2010 r. Do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego wystarczy, by przedsiębiorca był w stanie udowodnić tożsamość wwożonych i wywożonych z kraju towarów.Tak orzekł w środę 4 sierpnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. I GSK 1013/09). To bardzo istotny wyrok nie tylko dla branży motoryzacyjnej.

Więcej