Niepotrzebne użycie kasy fiskalnej trzeba kontynuować.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-06-2010 r.   Jeśli ktoś rozpoczął wydawanie paragonów pracownikom, nie może się z tego wycofać. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP1/443-230/10/AJ). Mając zatem na uwadze brzmienie powołanych przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązujących w okresie od 1 lipca 2008 r. należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca rozpoczął ...

Więcej