Szkolenia z eksploatacji urządzeń bez podatku VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-04-2011 r. Organizując i prowadząc szkolenia w zakresie wymaganych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń i instalacji, podatnik korzysta ze zwolnienia VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął się opodatkowaniem VAT usług edukacyjnych. W analizowanej sprawie podatnik prowadzi działalność, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A) oraz kształcenie ustawiczne ...

Więcej