Fuzja nie uchyla interpretacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 18-06-2010 r. Autor: Konrad Piłat   Spółka przejmująca skorzysta z ochrony wynikającej z odpowiedzi dla przejmowanego podmiotu. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 czerwca 2010 r. (sygn. III SA/Wa 99/10).

Więcej