Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego podlega PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11-08-2010 r. Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za jednostki uczestnictwa stanowi opodatkowany przychód dla wnoszącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) akcji i udziałów stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który należy opodatkować zgodnie z zasadami określonymi w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób ...

Więcej