Czy trzeba drukować kopie wystawionych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 października 2010 r. (I SA/ Po 547/10). Sąd orzekł: Podatnik VAT może przechowywać kopie faktur w formie elektronicznej w swojej komputerowej bazie danych. Nie ma podstaw, aby nakazywać drukowanie kopii faktur i ich przechowywanie w wersji papierowej. Podobnie wypowiadają się inne sądy – zobacz wyroki: – WSA w Opolu z 22 września 2010 r. (syg. ...

Więcej