Nowe zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2013 r.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu AMS Zarządzanie Rachunkowością, 15-11-2012 r. W projekcie zmian do rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur oraz sposobu ich przechowywania, zmianie uległo wiele zasad dotyczących dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany. Proponowane zmiany powodują, że w obrocie prawnym przestaną istnieć dotychczasowe dokumenty, takie jak faktura VAT, faktura wewnętrzna, nota korygująca. ...

Więcej

Zdaniem ministra finansów kopie faktur trzeba drukować.

Źródło: Rzeczpospolita, 06-07-2010 r. Sprzedawca nie może przechowywać kopii dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 czerwca 2010 r. (nr ITPP3/44348/10/ZG).

Więcej

E-faktura też bez e-podpisu.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-06-2010 r.   Odliczenie podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej w wersji elektronicznej i samodzielnie wydrukowanej przez podatnika nie stoi w sprzeczności z przepisami. Tak uznał NSA w wyroku z 20 maja 2010 r. (sygn. I FSK 1444/09). Za rozstrzygnięciem wspieranym przez wykładnię przemawiają również względy racjonalności i sprawności funkcjonowania obrotu gospodarczego. Należy pamiętać o postępie ...

Więcej