Nie każda otrzymana płatność to zaliczka.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 27-08-2010 r. W wydanym 25 sierpnia 2010 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1100/08) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji i dokonał wykładni art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Spór przed sądem dotyczył kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego przy otrzymaniu zaliczki na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Sąd […]

Więcej