Czy trzeba zachować ciągłość numeracji kolejnych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 września 2010 r. (sygn. III SA/Wa 514/10). Stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność w dużej części zwolnioną z VAT. Wszystkie dokumenty, w tym faktury, wystawia przy użyciu programu, który rejestruje je automatycznie, w sposób chronologiczny, unikatowy i ciągły, według jednej sekwencji. W konsekwencji następujące po sobie faktury nie zawsze będą ...

Więcej

Z błędnej faktury także odliczysz VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21-09-2010 r. Pomyłki w numeracji faktur są błędami technicznymi i nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego. W dokumentowaniu transakcji między przedsiębiorcami często się zdarza, że podczas sporządzania faktury może dojść do popełnienia błędu. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem sądów administracyjnych oraz coraz częstszą praktyką organów podatkowych podatnik będzie mógł skorzystać z prawa ...

Więcej

Odliczenie podatku przysługuje za miesiąc zapłaty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25-06-2010 r. Podatnik, który nie zapłacił zaliczki w miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej, nie traci prawa do odliczenia VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1079/09) .

Więcej