Nie każdy przedsiębiorca musi mieć firmowe konto.

Źródło: Rzeczpospolita, 18-08-2010 r. Podatnik może zrezygnować z prowadzenia rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą. Musi jednak spełnić warunki. Możliwe będzie to, gdy nie występuje o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy (w praktyce dotyczy przedsiębiorców wykonujących czynności zwolnione z VAT lub niebędących podatnikami VAT) i spełni warunki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ...

Więcej