Składki ZUS od karnetów sportowych dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-03-2016 r. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskane przez pracownika stanowią podstawę naliczania składek np. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

Więcej

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 10-03-2016 r. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe. Przedmiot aportu musi spełniać następujące warunki: jest zbywalny, przedstawia wartość ekonomiczną, może być ujęty w bilansie jako aktywo Wkładem ...

Więcej

Zawieszenie działalności a poniesione wydatki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-03-2016 r. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ...

Więcej

Czy poczęstunek dla kontrahenta stanowić koszty?

Żródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 22-02-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) uznał, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche, ...

Więcej

Deklaracje podatkowe tylko elektronicznie.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. Sp. k., 08-12-2014 r. Opublikowana ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nakłada na podatników i płatników, obowiązek składania deklaracji urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiany wprowadzone wskazaną ustawą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy ...

Więcej

Czy można zrezygnować z wystawiania faktur wewnętrznych?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000200, 24-04-2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 17 maja 2013 r., nr IBPP4/443-78/13/BP rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania fakturą wewnętrzną wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka w ramach swojej działalności dokonuje między ...

Więcej

Nagroda dla pracownika nie zawsze jest kosztem.

Źródło: Rzeczpospolita, 17-09-2012 r. Pracodawca nie może odliczyć od przychodu wartości premii wypłaconych osobom zatrudnionym, jeżeli kwoty przeznaczone na tę dodatkową gratyfikację pochodzą z zysku netto jego firmy. Wyrok: WSA we Wrocławiu 29 sierpnia 2012 r. (I SA/Wr 753/12).

Więcej

Jak rozliczyć stratę z tytułu wyburzenia budynku?

Źródło: Rzeczpospolita, 22-07-2011 r. Kosztem sprzedaży lokali w nowym budynku jest tylko ta część niezamortyzowanej wartości netto obiektu częściowo rozebranego, która weszła w skład nowego. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 czerwca 2011 (ILPB1/415-1369/09/11-S/AG).

Więcej

Katering to nie usługa gastronomiczna.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-07-2011 r. Wiele wskazuje na to, że wątpliwości, jakie od początku tego roku budziła możliwość odliczenia podatku z faktur dokumentujących usługi kateringowe, to już historia. Z pomocą podatnikom przyszły bowiem regulacje unijne. Problem zrodził się przy okazji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które weszły w życie od 1 stycznia 2011. Odejście od klasyfikacji statystycznych stosowanych dotychczas ...

Więcej