Czy trzeba zachować ciągłość numeracji kolejnych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 września 2010 r. (sygn. III SA/Wa 514/10). Stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność w dużej części zwolnioną z VAT. Wszystkie dokumenty, w tym faktury, wystawia przy użyciu programu, który rejestruje je automatycznie, w sposób chronologiczny, unikatowy i ciągły, według jednej sekwencji. W konsekwencji następujące po sobie faktury nie zawsze będą ...

Więcej

Najem można rozliczać skalą lub ryczałtem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-10-2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, jak należy rozliczać przychody z najmu. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik prowadzi działalność, w ramach której prowadzony jest m.in. najem lokali. Dochody opodatkowane są według stawki liniowej – 19-proc. Wobec faktu, że podatnik jest na emeryturze, zamierza zakończyć prowadzenie działalności. Podatnik jest właścicielem dwóch nieruchomości, z których znaczną ...

Więcej

Kiedy zaliczka na PIT od służbowego stroju.

Źródło: Rzeczpospolita, 16-08-2010 r. Wielu pracodawców wymaga od pracowników odpowiedniej prezencji i ma ściśle określone wymogi co do stroju, jaki powinni nosić w pracy. Niekiedy ubiór służbowy jest wręcz konieczny ze względu na charakter wykonywanej pracy. Dlatego przypadki, gdy firma funduje pracownikom odzież służbową, nie należą do rzadkości. Czy uzyskują oni w związku z tym przychód z nieodpłatnych świadczeń? Po uchwale ...

Więcej