Składki ZUS od karnetów sportowych dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-03-2016 r. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskane przez pracownika stanowią podstawę naliczania składek np. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

Więcej

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 10-03-2016 r. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe. Przedmiot aportu musi spełniać następujące warunki: jest zbywalny, przedstawia wartość ekonomiczną, może być ujęty w bilansie jako aktywo Wkładem ...

Więcej

Zawieszenie działalności a poniesione wydatki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-03-2016 r. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ...

Więcej

Czy poczęstunek dla kontrahenta stanowić koszty?

Żródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 22-02-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) uznał, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche, ...

Więcej

Wniesienie aportem środka trwałego – skutki dla otrzymującego aport.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000153 – 30-07-2012 r. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ...

Więcej

Demontaż nakładów inwestycyjnych nie jest konieczny.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-07-2011 r. Opuszczając wynajmowaną nieruchomość przed zakończeniem umowy, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, pod warunkiem że nie zamyka firmy. Spółka wystąpiła do ministra finansów o interpretację w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka wynajmowała ...

Więcej

Dokształcanie pielęgniarek bez VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 19-07-2011 r. Prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego typu działalności, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2011 (ILPP1/ 443-124/11-4/MS).

Więcej

Przekazanie towarów na potrzeby pracownicze.

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000094, 13-06-2011 r. Zarówno przekazanie jak i zużycie towarów może być dokonane na rzecz pracowników oraz osób trzecich. W przypadku przekazań i zużyć na rzecz pracowników istnieją dwa rodzaje przekazań i zużyć: na cele osobiste pracowników oraz na cele pracownicze. Podkreślić należy, iż cel osobisty wskazuje na charakter niezwiązany z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi. Z kolei towarem ...

Więcej

Dokumentowanie zaliczki fakturą w WDT.

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000083 – 28-03-2011 r. Niniejszy tekst dotyczy sytuacji obowiązku dokumentowania zaliczki za dostawę towarów dostarczanego do Niemiec otrzymanej od zagranicznego kontrahenta, który posługuje się zarówno polskim, jak i niemieckim numerem VAT. Odpowiedź na pytanie, czy polska spółka powinna wystawić fakturę – zależy od statusu w danej transakcji firmy niemieckiej dokonującej wpłaty zaliczki. Jeżeli bowiem firma niemiecka ...

Więcej