Kalkulatory kredytowe

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. Prowadząc firmę musimy zadbać o źródła jej finansowania. Bez środków finansowych, nawet najlepsze pomysły na prowadzenie biznesu, pozostaną tylko na papierze. Podstawowym zewnętrznym źródłem finansowania działalności gospodarczej jest kredyt bankowy. Ze względu na cele finansowania, kredyty udzielane przedsiębiorcom przez banki, możemy podzielić na obrotowe i inwestycyjne. Kredyt obrotowy ...

Więcej

Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.

Źródło: 15-02-2017 r. Z możliwości stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą skorzystać dwie grupy podatników: podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej; mali podatnicy. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. ...

Więcej

Zmiany w płatnościach od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 20-06-2016 r. Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opublikowana 4 czerwca 2016 r., zmienia limity płatności gotówkowych dla transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub ...

Więcej

Rozszerzono katalog deklaracji przesyłanych bez e-podpisu.

Źródło: biuro księgowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-12-2015 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, rozszerza katalog deklaracji, które mogą być przesyłane do urzędu skarbowego bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zmiana dotyczy wyłącznie podatników ...

Więcej

Można odliczyć 100% podatku VAT od samochodu.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k., 29-07-2015 r. Z wyroku WSA w Łodzi z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 435/15, wynika, że można odliczyć 100% podatku VAT od samochodu służbowego, jeśli pracownik płaci za używanie tego samochodu do celów prywatnych po godzinach pracy. Fiskus, który sprzeciwiał się pełnemu odliczeniu uważał, że spółka wynajmująca samochody przedstawicielom handlowym ...

Więcej

Skutki podatkowe przekazania prezentu powyżej 100 zł.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000161, 24-09-2012 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 2 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, ...

Więcej

Import usług: decyduje kurs z poprzedniego dnia.

Żródło: Rzeczpospolita, 31-07-2012 r. Aby prawidłowo obliczyć VAT, z reguły trzeba zastosować kurs średni waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólną zasadą następuje to z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Są jednak wyjątki. Jeden z nich to import usług. Korzystamy z usług doradczych z innego kraju (tzw. ...

Więcej

Za przerwany urlop rekompensata bez podatku.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-07-2011 r. Kiedy firma odwołuje pracownika z wakacji, musi oddać mu pieniądze za hotel i przejazd. Zwrócona kwota powinna być nieopodatkowana. Wakacje w pełni, wspaniale zapowiadający się urlop może jednak zostać przerwany telefonem z pracy. Co zrobić, gdy się okaże, że firma nie może sobie bez nas poradzić? Wracamy na swoje stanowisko, a pracodawca, wypełniając ustawowy obowiązek, rekompensuje nam poniesione koszty. ...

Więcej

Czy poczęstunek należy opodatkować?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego, 25-07-2011 r. W sytuacji gdy organy podatkowe wciąż nie reprezentują jednolitego stanowiska w kwestii możliwości opodatkowania przychodu pracowników uczestniczących w imprezach firmowych, warto zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r., (sygn. akt I SA/Gd 140/11) zajął on stanowisko ...

Więcej