Kiedy mija czas na odmowę nowych warunków pracy i płacy?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k., 18-11-2015 r. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, może odmówić ich przyjęcia przed upływem połowy okresu wymówienia. Pismo pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub ...

Więcej

Inwestycje najemcy to przychód właściciela.

Źródło: Rzeczpospolita, 03-08-2012 r. Jeśli korzystający z lokalu zostawił go w lepszym stanie, niż zastał, wynajmujący musi to świadczenie opodatkować. Przychodem jest każde zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe. Podkreślił to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5880. Zapytano w niej m.in. o rozliczenia właścicieli galerii handlowych z najemcami, a konkretnie ich skutki podatkowe. Chodziło ...

Więcej

Przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-07-2011 r. Przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca, jako wynagrodzenie za zbycie udziałów w celu ich umorzenia, nie powoduje powstania przychodu u spółki. Wypłacając wspólnikowi wynagrodzenie poprzez świadczenie w naturze, spółka nie otrzymuje bowiem w zamian żadnego ekwiwalentu majątkowego. Tak orzekł WSA w Poznaniu 9 czerwca 2011 (I SA/Po 220/11). We wniosku o interpretację przepisów podatkowych spółka ...

Więcej

Fiskus chce zarobić na pomyłkach podatników.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22-07-2011 r. Do tego, że od darowizn i spadków od najbliższej rodziny nie trzeba płacić podatku, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Większość z nas pamięta także o tym, że podatku nie zapłacimy tylko wtedy, gdy w ciągu pół roku zawiadomimy urząd skarbowy. Trzeba to zrobić na specjalnym formularzu SD-Z2, w którym trzeba dokładnie opisać, co dostaliśmy w spadku lub co podarowała ...

Więcej

Czy nieodpłatne usługi na rzecz pracownika podlegają VAT?

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000081 – 14-03-2011 r. Zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r., z dniem 1 kwietnia 2011 r. zmianie ma ulec art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Planowana zmiana ma na celu ściślejsze odwzorowanie definicji odpłatnego świadczenia usług do uregulowań tego zagadnienia zawartego w art. 26 Dyrektywy 112. Zgodnie z nowelizacją za odpłatne świadczenie usług uznaje się […]

Więcej

Dobrowolne alimenty bez podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 03-11-2010 r. Alimenty na dzieci do 25. roku życia są zwolnione z podatku. Zwolnienie – ale już bez limitu wieku – dotyczy także świadczeń na rzecz dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z przepisu tego nie wynika, ...

Więcej

Przy przewłaszczeniu rzeczy nie ma amortyzacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 04-08-2010 r. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez wierzyciela od przewłaszczonej rzeczy.Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy można dokonywać amortyzacji przy przewłaszczeniu rzeczy. W analizowanej sprawie spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie udzielania pożyczek w formie gotówkowej swoim klientom. W celu zabezpieczenia spłaty spółka planuje ...

Więcej

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy są kosztem.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-08-2010 r. Wypłata świadczeń na rzecz pracowników z tytułu wypadków przy pracy jest kosztem uzyskania przychodów. Wydatki te są pośrednio związane ze źródłem przychodów. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób ...

Więcej