Pracownik ma prawo do odpoczynku po podróży służbowej.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-09-2010 r. Zdaniem Sądu Najwyższego za nadgodziny spędzone w drodze z delegacji podwładny powinien otrzymać wolne albo dodatkowe wynagrodzenie. Inne zdanie w tej sprawie mają urzędnicy. Po powrocie z delegacji pracownikowi przysługuje co najmniej osiem godzin tzw. odpoczynku nocnego. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień ...

Więcej