Wniesienie nieruchomości aportem przez osobę fizyczną.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000068, 13-12-2010 r. Wniesienie nieruchomości aportem przez osobę fizyczną do spółki osobowej – dot. VAT, PIT, PCC. Wniesienie aportem nieruchomości przez osobę fizyczną z jej majątku osobistego do spółki osobowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki ...

Więcej