Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.

Źródło: 15-02-2017 r. Z możliwości stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą skorzystać dwie grupy podatników: podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej; mali podatnicy. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. ...

Więcej

Można jednorazowo amortyzować motocykl.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 03-01-2011 r. Przedsiębiorca jako mały podatnik może jednorazowo amortyzować zakup motocykla zaliczonego do środków trwałych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy przedsiębiorca jako mały podatnik może jednorazowo zamortyzować motocykl. Wartość motocykla to ok. 20 tys. zł. Podatnik chce dojeżdżać nim do klientów. Według stołecznej izby kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku ...

Więcej

Amortyzację znaku towarowego można rozpocząć dopiero po jego rejestracji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 26-08-2010 r. Podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych jedynie od zarejestrowanego znaku towarowego. Znaku w rejestracji nie można amortyzować. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargę kasacyjną podatnika dotyczącą prawa do amortyzacji znaku towarowego. Sąd uznał, że przedmiotem amortyzacji mogą być znaki towarowe, na które zostało udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy o własności przemysłowej. W praktyce oznacza ...

Więcej

Nowa spółka bez prawa do jednorazowej amortyzacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 28-06-2010 r. Jeśli wspólnik nowo powstałej spółki ma jednocześnie inną firmę, spółka, choć jest podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, nie zastosuje jednorazowej amortyzacji.

Więcej