Narzędzia

Kalkulator kosztów zatrudnienia

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować całkowite koszty pracy, uwzględniając różne formy zatrudnienia pracownika. Aplikacja została wykonany w formie skoroszytu arkusza programu Microsoft Excel.