Ochrona miejsc pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Przedsiębiorcy, przysługują także środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń ...

Więcej

Zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Pakiet antykryzysowy przewiduje zwolnienie płatników składek z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy: płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i byli zgłoszeni przed dniem 1 lutego 2020 r.; płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, ...

Więcej

Pakiet dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Sejm przyjął w dniu 28.03.2020 r. ustawę mającą ochronić gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa. Prezentujemy Państwu rozwiązania zawarte w ustawie jak i w rozporządzeniach wykonawczych, łagodzące obowiązki podatkowe i składkowe w stanie epidemii. Ustawa przewiduje następujące rozwiązania: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; ...

Więcej